Det er lite som gleder oss mer i disse valgtider enn overskrifter som «La Hønefoss skole leve». Seks listekandidater fra Ap går med dette utsagnet imot partitopper i eget parti og gjør det klinkende klart at de ikke støtter en nedleggelse av Hønefoss skole.

De gjør det også klart at avisinnlegget den 13. august, skrevet av ledende partifeller, ikke er partiets offisielle syn. Dette er interessant, tatt i betraktning at overskriften på innlegget var «Dette vil Ringerike Arbeiderparti med skolen».

Splittelsen i Arbeiderpartiet er ikke overraskende. Men det å gå ut og erklære hva «partiet vil», uten at dette er et omforent syn, er arrogant. Særlig lite tillitsvekkende blir det, når vi vet at ordførerkandidat Kirsten Orebråten på valgkampduellen i mars sa at Arbeiderpartiets kandidater står fritt i skolesaken. For velgerne er dette en vekker!

Det er klart at det nå jobbes intenst i Ringerike Arbeiderparti for å finne en strategi for hvordan håndtere denne spliden utad. Enige om å være uenige, sies det - ja vel. Vi tror vårt om det. Utad synes det mer som om det er krise innad i partiet.

Det ser ut til å være en sterk indre justis i Ringerike Arbeiderparti. Kanskje er det rett og slett modig av disse seks å gå så klart imot det ledende partifeller har gått ut med? Vi er i alle fall svært glade for at de går så tydelig ut.
Det viser hvor viktig saken om Hønefoss skole er!

For som de seks listekandidatene påpeker: Vekstprognoser viser at det vil være behov for denne skolen. Og det kan ikke lønne seg, verken økonomisk eller ut ifra menneskelige hensyn, å legge ned skolen, rasere læringsmiljøet og splitte en skolekrets – for så å gjenreise det hele om noen år. Også de seks listekandidatene fra Ap mener at argumentet om at kommuneøkonomien ikke tåler opprettholdelse av Hønefoss skole ikke holder vann.

Ringerike kommune ønsker seg vekst sentralt i Hønefoss. Da må det tilrettelegges for denne veksten. Hønefoss skole er en viktig brikke for å nå målene i byplanen! Og den er sentral i utviklingen av området Øya og Tippen. Ringerike Arbeiderparti har undervurdert hvilken betydning Hønefoss skole har for byen og byutviklingen. Det samme gjelder Høyre.

Morten Kværnstrøm, Erna Skaugerud, Christian Preuse, Eli Johanne Ruud, Runhild Vestby og Stein Roar Eriksen: All honnør til dere! Når disse seks fra Ap går så tydelig og helhjertet inn for å bevare skolen, skulle vi ønske at vi slapp å fraråde folk å stemme Arbeiderpartiet. Det oppleves nesten som å dolke lagspillere i ryggen.

Men, med et splittet Arbeiderparti - der partiledelsen vil legge ned skolen - kan vi ikke anbefale de som ønsker å bevare byskolen å stemme på Ap. Akkurat som vi av sammen grunn må fraråde folk å stemme på Høyre.

Det er fem partier som har gått tydelig ut med at de vil reversere nedleggelsesvedtaket av Hønefoss skole: Senterpartiet, Rødt, SV, Venstre og MDG. Vi håper disse får mange stemmer i år, slik at Hønefoss skole består!