Ap snud­de i ut­byg­gings­sak: Po­li­ti­ker­ne vil ha et lavere al­ter­na­tiv for nye Citygården

Jan Solberg og Tron­rud Eiendom blir på­lagt å leg­ge fram et al­ter­na­tiv for ut­byg­ging av Ci­ty­går­den og Scan­dic Hø­ne­foss.