Gå til sidens hovedinnhold

Ap ønsket Frp? | Nina Basberg og Stian Bakken (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi deler ikke Ap-lederens beskrivelse, skriver Nina Basberg og Stian Bakken (Sp) i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder i Ringerike Arbeiderparti, Alf Meier, hevder i et leserinnlegg i Ringerikes Blad 17. oktober at Senterpartiet er årsak til at det ikke ble noe rødgrønt samarbeid. Han hevder videre at rødgrønt samarbeid var hovedmålet til Ap.

Vi deler ikke den beskrivelsen og registrerer at Ap nå har et stort behov for å skape legitimitet for sitt valg om et valgteknisk samarbeid med H, Frp og KrF.

To dager etter valget var det et sonderingsmøte med mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Møtet varte i halvannen time. Partiene gjennomgikk ulike saker som var viktig for dem. Etter sonderingsmøtet ble det tyst fra Arbeiderpartiet. Det var stille inntil Sp tok kontakt med dem etter litt over en uke for å høre status.

Vi fikk da opplyst at Arbeiderpartiet hadde gått videre med samtaler med Høyre, KrF, V og MDG med henblikk på å skape et styringsdyktig flertall. Vi fikk da formidlet at dette var hovedønsket til partiet, – noe som også ble understreket av partiets ordførerkandidat i Ringerikes Blad den 19. september. Orebråten sa videre at hun ville informere Sp før hun gikk ut med noe i pressen.

Etter at MDG brøt forhandlingene, rettet de samme partiene en henvendelse til SV, for å få dem med i en flertallskonstellasjon bestående av Ap, H og KrF. Dette takket SV nei til. Ap hadde således heller ikke på dette tidspunktet noe ønske om samarbeid med Sp.

Etter dette avholdt Ap sitt første medlemsmøte. Her sa medlemsmøtet at man skulle søke rødgrønt samarbeid. Senterpartiet valgte da å sende likelydende brev både til høyre og venstresiden. Brevet pekte på noen politiske saker som var viktig for oss. For oss var det viktig å kartlegge hvor vi kunne få mest gjennomslag for vår politikk.

Vi understreket videre at vi gjerne så at MDG ble en del av en flertallskonstellasjon Sp ev. deltok i. Ap ga tilbakemelding at deres syn på Hønefoss skole lå fast, – og at Sp måtte akseptere dette. Hvis ikke Sp gjorde dette så man lite grunn til å drøfte de 16 andre punktene. Når Meier nå i ettertid sier at man ønsket å finne politiske løsninger, – kjenner vi oss således ikke igjen i det.

Den 03.10.19 uttaler Alf Meier på spørsmål fra avisen om han anser samarbeid med Senterpartiet som helt uaktuelt: På nåværende tidspunkt er det nok det.

Dagen før Arbeiderpartiets andre medlemsmøte (6. oktober) inviterte Ap Sp til nye samtaler. Ap hadde kun invitert Sp til møtet. De la fram en skisse til en politisk avtale, – men understreket at de helst ønsket et rent valgteknisk samarbeid.

De politiske løsningene var ikke akseptable for Sp, – og Ap viste ingen vilje til å nærme seg oss. Vi følte forhandlingsutvalget i Ap gjennomførte dette møtet av plikt dagen før sitt medlemsmøte.

Så når Meier hevder at samarbeid med Sp var førstevalget, – er det ikke lett å tro han på det. Reelle forhandlinger igangsatte han først dagen før Aps andre medlemsmøte. Der utviste ikke partiet hans noen vilje til å komme Sp i møte. Vi kan bare konstatere at Ap har brukt mye mer tid sammen med alle de de andre partiene i kommunestyret enn med Sp, – bortsett fra med Rødt.

I sin desperasjon over sin egen situasjon har tydeligvis Arbeiderpartiet et stort behov for å henge ut Sp. Vår analyse er at Ap ikke kan ha tatt innover seg at det politiske landskapet i Ringerike kommune er endret seg. De har trodd at de kan endre samarbeidspartnere, uten å endre politisk kurs.

Så før lederen av Ap skriver sin historie, – burde han kanskje sjekket fakta noe bedre?

For Senterpartiet vil løsningene på de politiske sakene være viktigst. Det er sakene som er viktigst for innbyggerne i Ringerike.

Kommentarer til denne saken