Andre skriver ni, vi skriver sju: Derfor er ikke smitte-tallene like

Den offisielle oversikten viser ni smittetilfeller i Ringerike kommune, mens Ringerikes Blads oversikt viser sju. Det har sin årsak.