Når et bilde sier noe helt annet enn 1.000 ord ...(!)

Det var ikke meningen å drive gratisreklame for en merkevare, men da Ringerikes Blad illustrerte min forrige artikkel med interntransport-systemet ved flyplassen i Düsseldorf som kalles Skytrain, og ikke SkyTran (UTEN «I») fra USA, så har åpenbart noe av poenget med innlegget blitt borte. Dette synes tydelig i kommentarfeltet, der jeg blir kritisert for å mene noe annet enn jeg faktisk gjør.

Men som en videreføring av artikkelens tema om menneskets (manglende) evner til å forutse framtiden, dukker det nå opp et nytt i samme gate. Menneskers tendens til å fornekte ny teknologi.

En utopi?

Med henvisning til «Skytrain» som var illustrert blir jeg altså holdt for å promotere en utopi. Man har ikke mye tiltro til utviklingen når man setter utopi-stempelet på et system som har vært i drift siden 1975.

Les også

E16/Ringeriksbanen: En historisk mulighet eller tabbe | Alf Johan Berggaard

Man bør få av seg skylappene hvis man tror at dagens løsninger med bare små forbedringer vil kunne fortsette inn i evigheten.

Det kommer garantert helt andre løsninger på framtidens utfordringer med persontransport. Det kanskje mest omtalte systemet i så måte er «Hyperloop» etter initiativ av Tesla-gründer Elon Musk. Prosjektet er sånn sett en del av Tesla/SpaceX-familien.

En stor kapsel

Prinsippet er at en relativt stor kapsel transporteres friksjonsfritt gjennom en vakuum-rørledning mellom to steder. Lite rom for stopp underveis her. Mest aktuelt som alternativ til fly og ekspresstog. Dette blir neppe interessant for Oslo-Ringerike transport.

Om det er greit å karakterisere dette som utopi? Vel, teknologien er virkelig og første testkjøring ble gjennomført i 2017.

Mitt favorittkonsept er altså SkyTran (UTEN «i»!). En type hengebane med individuelle små kapsler som har potensial for å erstatte både fly, jernbane, buss og personbil.

Tilsynelatende prisgunstig å bygge ut, og lave driftskostnader gir håp om at noe slikt kan realiseres i mindre tett befolkede områder og ikke bare i store verdensmetropoler.

Ville kunne være en perfekt løsning for et framtidig «bilfritt» Oslo, der da utbygging av både E18 og Fornebubanen ville blitt unødvendig.

Frihet og effektivitet

Nøkkelord for samfunnsøkonomisk suksess innen persontransport er «FRIHET» og «EFFEKTIVITET». Konseptet jernbane scorer så lavt på «frihet» at det ble utkonkurrert av personbilen allerede på 1950–1960 -tallet.

Så ble altså bilen raskt så populær at den bokstavelig talt stoppet seg selv. Da ble det TILBAKE TIL jernbanen igjen. Det betyr ikke at Intercity-tog er en god løsning, men at det i praksis ikke finnes andre løsninger.

Men takket være telekommunikasjonens rivende utvikling vil det komme nye løsninger også innen transport. Teknologien finnes, og flere prosjekter er allerede i startblokka.

Det blir spennende å se hvor mange reisende disse konseptene må frakte før Ola nordmann slutter å kalle det utopi. (Er det fremdeles noen i regionen som mener at lokalsamfunnets hjørnesteinsbedrift burde satse ensidig på produksjon av avispapir?)

Hva med bygging av veier?

Hva med framtidig veiutbygging? Med en gang veiløse og bedre løsninger for persontransport kommer på plass har biltrafikken i sentrale strøk nådd sin topp. Da blir personbilen gradvis mer og mer et distrikts-fenomen.

Spørsmålet er ikke hvor lenge vi skal bygge nye 4, 6, 8-felts veier i og rundt de største byene, men snarere hvilken allerede utbygd strekning som var unødvendig.