Gå til sidens hovedinnhold

Alt er som før i Ringerike | Knut Fure

Artikkelen er over 1 år gammel

Knut Fure er i dette leserinnlegget skeptisk til at det (nesten) er de samme partiene som styrer Ringerike etter valget, til tross for at Senterpartiet gjorde et formidabelt valg og Ap og Høyre gikk kraftig tilbake.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved høstens kommunevalg var utvilsomt Sp den store vinneren, med en eventyrlig framgang som endte med 24,3 prosent av stemmene. Ap (27,3 prosent) og Høyre (18,9 prosent) gikk betydelige tilbake og framstår som valgets tapere. Frp fikk 9,9 prosent, mens Venstre og KrF forblir små aktører med hhv. 2,7 prosent og 2 prosent. Resultatene var oppsiktsvekkende, og innebar en stor endring av det politiske landskapet.

Årsakene til dette valgresultatet er nok sammensatte. Det kan imidlertid ikke være særlig tvil om at enkelte sentrale saker har vært avgjørende. Særlig den lite demokratiske prosessen rundt vedtakelsen av byplanen, forslagene om å bygge høyhus på Øya og Tippen og motorisert bru over Petersøya. Likeledes det sterke engasjementet rundt nedleggelse av Hønefoss skole.

Mange stemte nok på partiene som var klare i sine standpunkter mht. at de var imot disse planene, og muligens også stemte «taktisk» og på tvers av tradisjonelle og mer ideologiske valgargumenter.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at valgresultatet gjenspeiles både i de styrende organer (kommunestyre og formannskap), og i den praktiske politikken etter valget.

Med så store endringer i velgermassene, ligger det et klart krav om endring og ønske om andre løsninger enn det partiene Ap, Høyre, Venstre, KrF og Frp gikk inn for.

Ap, Høyre, Venstre og KrF har styrt kommunen de siste 12 årene. Hva skjer imidlertid nå etter valget i Ringerike?
Ap, Høyre og KrF fortsetter å styre som før, med eneste endring at Venstre erstattes med Frp. Sp, blir stående fullstendig på utsiden! Dette bidrar ikke akkurat til å styrke tilliten til politikerne.

Med denne koalisjonen er det nå stor grunn til å frykte en irreversibel og ødeleggende nedbygging av byens sentrale og mest verdifulle blå- grønne fellesareal. Hønefoss sentrum kan se fram til store høyhus og betongblokker på Øya og Tippen, motorisert ferdsel over Petersøya, og nedleggelse av Hønefoss skole. Dette er fullstendig historieløst, og det motsatte av hva andre sammenlignbare byer i inn- og utland velger.

Det kan være grunn til å spørre velgerne som har stemt på disse partiene, om det var dette de ønsket. Det er også et paradoks at det kun er en person (grunneier og utbygger) som tjener på en slik utbygging.

Kommentarer til denne saken