Gå til sidens hovedinnhold

Alt er ikke bare sorgen i Ringerike | Lise Bye Jøntvedt, Unni Carlsen og Runar Johansen

Når man leser kommentarfeltene på Facebook, og ikke minst i Ringerikes Blad, er det lett å få inntrykk av at det meste som skjer lokalt er av negativ karakter. Kommunepolitikerne levnes liten ære. Ekspertene befinner seg i kommentarfeltene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vår påstand er at alt ikke er bare sorgen i Ringerike kommune.

Bare i møtet 6. mai gjorde kommunestyret flere vedtak som vil være positive for ringerikingene.

Fosseparken

Politikerne ønsker at aktivitetsparken Fosseparken så snart som mulig skal anlegges på Livbanen og deler av Søndre park. Endelig får skaterne et anlegg de kan bruke, et anlegg som er designet for dem. Det blir også andre aktiviteter i Fosseparken. Basket, bordtennis og petanque, som allerede ligger på Livbanen, skal fortsatt være der. Det blir sitteplasser for foreldre og publikum som vil se hva som foregår.

Det blir et veldig positivt tilbud til alle, midt i byen.

LES OGSÅ: Sjekk forvandlingen: Slik kan det bli på Livbanen i Hønefoss

Kunstgress i Schjongslunden

Hønefoss Ballklubb fikk tommelen opp for sin søknad om støtte til å bygge en kunstgressbane bak ishallen i Schjongslunden. Klubben ønsker å bygge en 11-bane som kan deles opp slik at det både kan spilles sjuer- og femmer-fotball der.

Det skal også etableres to treer-baner for de yngste spillerne.

Samferdselshistorisk senter

Samferdselshistorisk senter flyttes fra jernbanestasjonen til kommunens lokaler i Asbjørnsensgate. Kommunestyret gikk inn for at leien skal være symbolsk, at kommunen skal stå for fortau og andre trafikksikkerhetstiltak. Veldig mange har bil og motor som sin store interesse.

Nå kommer dette tilbudet veldig sentralt, nord i byen.

LES OGSÅ: 2020 var et kriseår for senteret, men nå kommer folk tilbake: – Vi merker at folk har savnet oss

Flerbrukshall i Haugsbygd

Endelig får Haugsbygd flerbrukshall. Hallen skal bygges i tilknytning til skolene i Haug, og etter mønster av Haugsbygd Arena. Haugsbygd Arena er et forslag fra Haugsbygd Idrettsforening og Vang skoles musikkorps.

Ringerike kommune skal bygge hallen. Den skal stå ferdig allerede i skoleåret 2022–2023.

LES OGSÅ: Runar advarer mot å låne 46 millioner for å bygge ny hall

Gang- og sykkelvei i Haug

Syklister og gående har hittil levd ganske farlig på strekningen mellom Putten og Åsaveien. Det blir annerledes etter kommunestyrets vedtak. Statens vegvesen har signalisert at de kan sette i gang med byggingen allerede i høst.

Dette blir en fin, trafikksikker rundtur for alle trimglade.

LES OGSÅ: Politikerne sa ja: Nå får de gangvei

En jobb å leve av

Politikerne mener at de ansatte i helse og omsorg i størst mulig grad skal ha hele stillinger. Vi jobber for at kommunen skal ha heltidskultur. Antall små stillingsprosenter skal ned. Det er positivt for arbeidstakerne. Ikke minst er det positivt for brukerne våre, som får færre ansatte å forholde seg til.

Kommunestyret gikk også inn for å fortsette den pågående strategien med kompetanseheving. Alle som har et ansettelsesforhold i helse og omsorg, og som har fått tildelt en studieplass ved en fagskole, høgskole eller universitet, har fått økonomisk støtte og bindingstid.

Monserud

Den kjedelige gebyrsaken var også oppe til behandling. Det ble selvfølgelig vedtatt å sette ned gebyret for septik/gråvann. Alle som har betalt for mye får pengene tilbake. Politikerne vil ha en gjennomgang av gebyrene fra 2019 til 2020 for å forsikre seg om at det ikke er feil disse årene. Vi vil også ha en stipulering av gebyr for 2022–2024.

Kommunestyret ønsker at kontrollutvalget skal utarbeide en rapport om kommunens internkontroll, rutiner og avvikshåndtering, og at utvalget søker ekstern bistand til dette.

LES OGSÅ: Gebyrskandalen: Diana og Jörg skal snart få pengene tilbake

Det vi har nevnt her er bare et utvalg av saker fra mai-møtet. I hvert eneste kommunestyremøte gjør politikerne vedtak som vi mener vil være positive for Ringerikes befolkning.

Det er selvfølgelig ikke enighet om alt. Men i et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Bare sorgen i Ringerike? Absolutt ikke!

Med ønske om en fortsatt god sommer!

Kommentarer til denne saken