Hadeland: Familiemannen i 50-årene ble 26. november dømt til sju års fengsel for voldtekt av sin yngste fosterdatter. I tillegg må han betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning til henne. Retten slo fast at de omfattende overgrepene startet før jenta fylte 14 år.

– Da hun ble fosterhjemsplassert hos tiltalte, hadde hun særlige omsorgsbehov og behov for å knytte seg til trygge, voksne omsorgspersoner. Tiltalte var kjent med hennes vanskelig start på livet, og han var betrodd omsorgen for et barn med særlig behov for trygghet. Tiltalte har ved sin opptreden sviktet sin oppgave som fosterfar, står det i dommen.

Uenig i frifinnelse

Mannen ble imidlertid frikjent for overgrep mot en eldre fosterdatter, noe påtalemyndigheten er uenig i.

Tingretten kom til at det foreligger vesentlig tvil om at tiltalte har utsatt henne for slike overgrep. De mener at jenta var vag og lite konkret i retten, noe som svekker betydningen av og troverdigheten til forklaringen hennes.

– Retten kan ikke se bort fra tiltaltes og hans ektefelles forklaring, og tiltalte frifinnes derfor for dette forholdet, står det i dommen.

LES OGSÅ: Kona til den overgrepstiltalte: – Jeg kunne ikke tro at det gjaldt min egen mann, i mitt eget hus

– Mener det er uriktig

– Vi ser annerledes på bevisene enn det tingretten gjorde. Vi mener at vi kan føre bevis for straffskyld også i den delen av saken, og at det bør holde til domfellelse, sier statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, som var aktor i Gjøvik tingrett, og la ned påstand om åtte års fengsel der.

Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen kommer til å fremme nytt oppreisningskrav for den eldste jenta i lagmannsretten.

– Jeg mener det er uriktig at tiltalte ikke ble dømt i saken mot henne, sier han.

Håper på langt mildere straff

Fosterfaren og hans advokat anker også dommen.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld for overgrep mot den yngste jenta, men ikke før hun var 14 år. Han ble også dømt for et større omfang enn det han erkjenner. Derfor håper vi en langt mildere straff i lagmannsretten, både lengden på fengselsstraffen og størrelsen på erstatningsbeløpet, sier forsvarer Ove Herman Frang.

LES OGSÅ: Kona ringte politiet etter å ha tatt den overgrepstiltalte mannen med buksene nede