Aktor om volden i fengselet: – Han framstår målrettet, kynisk og beregnende

Aktor mener mannen som kastet varm olje på en medinnsatt, må dømmes til forvaring.