– Aksepterer ikke en nedleggelse av Ringerike tingrett

NEI: Jevnaker og Ringerike kommuner sier klart nei til at Ringerike tingrett kan bli en del av Asker og Bærum tingrett.

NEI: Jevnaker og Ringerike kommuner sier klart nei til at Ringerike tingrett kan bli en del av Asker og Bærum tingrett. Foto:

Ringerike og Jevnaker kommuner er klinkende klare i sine høringssvar om fremtidig domstolsstruktur.

DEL

– Kommunen presiserer at tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet og at tingretten oppfattes som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål, skriver Ringerike kommune i sitt høringssvar, som er utformet av formannskapet.

Kommunen understreker at den ikke vil akseptere en sammenslåing med Asker og Bærum tingrett, som er foreslått av Domstolkommisjonen. Ringerike tingrett må bestå som egen rettskrets og med egen sorenskriver og budsjett, slår kommunen fast.

Jevnakers kommunestyre vedtok i sitt møte 28. mai å inngi en nærmest identisk høringsuttalelse. Høringsfristen gikk ut tirsdag.

– Høy faglig kvalitet

Kommunene synes domstolkommisjonens utredning ikke gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt lokalt juridisk miljø.

Videre omtales Ringerike tingrett som er en svært veldreven tingrett med kort saksbehandlingstid, høy faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler.

«En nedlegging av tingretten vil føre til færre advokatkontorer, og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og reduksjon være svært bekymringsfull», mener Ringerike kommune. Som også peker på at dersom tingretten forsvinner, kan også påtalemyndigheten bli flyttet.

«Sniknedleggelse»

Kommunen mener at forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, og vil medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.

«Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet, og lokale advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert. Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger fra dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett, og forslaget vil, slik kommunen ser det, medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet i Bærum», skriver Ringerike kommune.


Artikkeltags