Høsten 2020 fortalte gründer Frode Overå og Per Inge Bjerkseter i Hønefoss Sportsklubb (HSK) om et sjeldent samarbeid.

Klubben ville selge et areal til Overå for å få penger til å bygge ny kunstgressbane. Grunneieren ønsket på sin side et større boligområde.

To år senere er verken bane- eller boligbyggingen i gang, men samarbeidspartnerne håper på klarsignal for oppstart i løpet av måneden.

Forfallent

Ringerike kommune må avklare om løkka kan tas med i boligutviklingen. Overå eier fra før av et 10 mål stort næringsområde på Tolpinrud, som er omregulert til boligformål.

– Industriområdet er forfallent, og vi vil rydde opp her, sier mannen som startet Sparmax på Hensmoen.

Selv om balløkka selges, skal fotballspillerne få mye mer brukstid og et bedre tilbud med kunstgress.

– Vi kunne gått i gang med de 10 målene, men ser at vi vil få et mye mer helhetlig prosjekt ved å kunne ha med løkka, sier Overå.

50-100

Antall boliger er ikke bestemt, men grunneieren antyder mellom 50 og 100 boenheter.

– Vi ser for oss fra to- til åttemannsboliger. Det blir ikke noen blokkbebyggelse her. Om politikerne er positive, vil vi gjerne sette i gang med en gang, sier han.

Overå har også merket seg at Robin Junge planlegger matbutikk og boliger på Tolpinrud.

Anbud

Klubben har jobbet med baneplanene siden 2016. Kunstgressbanen skal bygges på en grusbane på Tolpinrud, som er gjengrodd og ikke i bruk.

Anbudene har kommet inn, og de viser ifølge HSK-leder Per Inge Bjerkseter at det skal være fullt mulig å realisere en "11-erbane" i full størrelse. Salg av 4,5 mål er en viktig del av finansieringen.

– At vi slipper å ha lån på banen, vil hjelpe oss veldig i den daglige driften av klubben, sier Bjerkseter.

Kommunalt tilskudd

Da skal bare en mellomfinansiering i påvente av spillemidler bli nødvendig.

– Vi har også søkt kommunen om et tilskudd på 1,75 millioner kroner, samme sum som HBK fikk i Schjongslunden, sier han.

Klubben trenger i tillegg kommunal garanti.

Frode Overå mener det må være svært positivt å få gjort om et slitent næringsområde til et pent boligområde med beplantning - og samtidig få en ny kunstgressbane. Den vil gi et vesentlig bedre treningstilbud for barn og ungdom, påpeker han.