Det er 25 år siden det heldigvis ble Nei til EU. Heldigvis? Et demokratisk svært viktig valg. Hadde ja-siden vunnet, hadde vi måttet overlatt inntekter fra olje og fisk etter 10 år til EU. Og så fått noen prosenter tilbake... Det var resultatet av Gro Harlem Brundtlands svært dårlige forhandlinger med EU.. Galskap.

Med den særdeles dårlige avtalen hadde vi ikke hatt oljefondet i dag. Og norsk landbruk og distrikter hadde hatt anslagsvis 50 prosent mindre økonomi og befolkning.

Formidabel vekst

NEI til EU i 1994 ga støtet til en formidabel vekst for hele Norge, og styrket framtiden betraktelig. Noe som gagner alle.

Men i ettertid fikk vi EØS tredd ned over oss, nå med over 1.300 EU-direktiver som går foran norske lover. Fra før har vi en frihandelsavtale med EU som fortsatt er operativ og gjelder fullt ut. Og for de som er redd for salg av laks gjelder ingen restriksjoner i EU.

Men «nissen ble med på lasset». På tross av et krystallklart NEI til suverenitetsavståelse har den borgerlige regjeringen, og Arbeiderpartiet, fortsatt tilnærmingen til EU. Noen ganger mer enn EU selv har bedt om.

Resvervasjonsrett

Og reservasjonsretten brukes nesten aldri. Det liker vi i Senterpartiet svært dårlig. Likeledes ACER-skandalen, som har underlagt norsk energiproduksjon til EU sitt overformynderi. Det gagner de store industrikonsernene i Europa, men gir høyere elkraft pris her hjemme.

Selv NHO og et samlet LO støtter opp om Senterpartiets syn på ACER-fadesen. Noe som er negativt for husholdninger, som for den store elkraft-industrien i Norge. (29.000 arbeidsplasser for noen få år siden).

For stiger elkraftprisen i høykostlandet Norge forsvinner mange av de arbeidsplassene ut av Norge, arbeidsplasser basert på ren ny kraft. Så dukker samme arbeidsplasser opp i Kina, der brunkull brukes i stor grad for å drive kraft krevende industri.

Dagradert til husmenn

Og med det vil Norge miste sine produksjons- og miljøfordeler, underlagt EU stadig mer, og snart degradert til husmenn i eget land. Småkraftverk og vindparker kjøpes opp og eies nå langt på vei av tyskere og andre nasjoner. Ikke av norske interesser.

Vindkraftparkene har ikke hjemfallsrett, det bestemte de borgerlige for kort tid siden. Det vil si eierskapet kan bli for all tid på utenlandske hender.

Neste «sjakktrekk» fra Erna Solberg er også å la kineserne få stadig mer rettigheter i vårt land. Slik kan også gårdsbruk kjøpes opp, og kineser vil la sine egne jobbe der ned til sultelønninger.

De borgerlige ordnet også den saken for noen få år siden ved å fjerne kravet til minstelønn i landbruket. Noe som er svært negativt for distriktene i Norge. For det gir også negativ ringvirkning til resten av samfunnet rundt om. Enda et degraderings trekk som ligger klar på beddingen.

Store negative sider

Det er på tide å se klart i hvitøyet at den «fantastiske» tilnærmingen til EU, og andre store land, har store negative sider. Og både 1814 og 1905 mister mer og mer sin kraft. Det vil si grunnloven, og frigjøringen til eget selvstendig land.

Resultatet er å viske ut nærdemokratiet ved kommune- og fylkessammenslåinger, underleggelse av EU og internasjonalt eierskap, og la de sterkeste markedskreftene få herje.

Det er ikke utvikling, men langt på vei nedlegging av vår suverenitet her i Norge. Det kan du og jeg få gjort noe med. Det vil si stemme vekk den borgerlige regjeringen med partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF. Om litt under to år er det nytt riksvalg.

La din familie og omgangskrets bli konfrontert med dagens utvikling. Det vinner både du og hele Norge på.