– Interessen for å drive birøkt har vært økende i flere år, særlig i småskala, eller det vi kaller hobbybirøkt. Klimaspørsmålene blir mer og mer aktuelle, insektsdød og pollinering er også i skuddet. By-bi prosjektet i Oslo er også en drivkraft, sier nyvalgt leder i Ringerike Birøkterlag, Paal Olav Sand.

Kursholderne er Torbjørn Røberg og Hans Bull-Tornøe, som fordeler året i bigården over åtte samlinger.

– Første samling blir i april, resten er spredt utover hele bisesongen. Kurset holdes i lagsbigårdens lokaler på Viul hvor vi har bigård med flere kuber, alt relevant utstyr og materiell for å drive med bier. Her får deltakerne prøve seg med stell av bier. I tillegg holdes forelesninger med relevant læremateriell, sier Sand.

Han understreker at bier er levende vesener, at en må være varsom og hensynsfull i bistellet. Røkteren må derfor bruke bidrakt med slør, jobbe rolig og planmessig, og alltid ha en plan med arbeidet når en går inn i bigården.

– Birøkt er et fag og det er mange ting som må læres. Det grunnleggende får en gjennom kurset, og vi kan også gi kursdeltakerne praktisk erfaring med å stelle bier. Kurset gir også kontakt med erfarne birøktere, noe som kan være svært nyttig når kursdeltakerne selv begynner med egne bifolk. Selv har jeg drevet med bier i 20 år, disse står i et skogholt rett utenfor hagen min, sier Sand.