Fra 7. klassen var det Benedicte Schippers (13), Malene Grannegård Høllo (12), Maren Dalby Bornås (12) og Kathrine Settevik Holmen (12) som holdt talen ved Helgerud skole.