Arbeidsledigheten økte i juli og var på 5,8 prosent. 164.000 personer var arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

Arbeidsledigheten var 2 prosentpoeng høyere enn i februar, viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB.

SSB bruker februar som sammenligningsgrunnlag nå fordi det var den siste hele måneden uten noen effekt fra koronautbruddet.

Det var en økning i arbeidsledige i juli. Fra februar til juli ble det 57.000 flere ledige, mens tilsvarende økning fra februar til juni var på 31.000 personer.

Antall permitterte har imidlertid gått kraftig ned. I juli var 40.190 personer permittert, ifølge statistikken. I april var dette tallet drøyt 169.000.

(©NTB)