Det melder Riksantikvaren i en pressemelding.

Se lokale tall i bunnen av saken!

Tildelingen fra Riksantikvaren er på 70 millioner kroner, av disse går 21 millioner kroner til tiltak som gjelder elektriske installasjoner.

Kirkene har enten fått midler til sikring av klimaskall, eller til utskifting og utbedring av el-anlegg.

Med «klimaskall» mener man alt fra tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning. alt frå tak, takrenner og beslag, ytterveggar, vindauge og dører, som er dei delane av kyrkjene som er særleg utsette for klimapåverking.

Det ligger visse kriterier til grunn for tildelingen. Blant annet skal tilskuddet dekke inntil 60 prosent av kostnadene, kommunene må også bidra økonomisk.

Den øvre grensen for støtte er på 900.000 kroner.

Lokale kirker

Klimaskallsikring av kulturhistorisk viktige kirker. Tildeling:

Haug kirke: 900.000 kroner

Norderhov kirke: 900.000 kroner

Utskifting av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner i kulturhistorisk viktige kirker. Tildeling:

Norderhov kirke: 450.000 kroner

Viker kirke: 450.000 kroner

Haug kirke: 300.000 kroner