140.903 kroner er samlet inn til advokatutgifter for den afghanske familien i kirkeasyl. På to uker er 70 prosent av målet som er 200.000 kroner sikret til saksomkostninger fram mot ankesaken skal opp i juni.

Det er Den norske kirke på Ringerike, venner og støttespillere fra Hønefoss og Stord som ber om hjelp til å samle inn penger til advokatbistand for familien. Støttespillerne har opprettet siden Morvarid trenger advokat på Facebook.

Prost Kristin Moen Saxegaard mener det er hensiktsmessig med en restart av saken, med ny advokat.

– Vi bruker nå advokat Arild Humlen. Vi har tro på at han vil forberede en egen sak, og at det går bedre denne gangen, sier Saxegaard.

LES OGSÅ: