Totalt blir 14.000 togavganger innstilt som følge av vedlikeholdsarbeidet i sommer, viser tall fra Vy. Rundt 200.000 passasjerer blir berørt, skriver Aftenposten.

– Det er viktig at de som skal ut og reise i sommer, setter seg inn i hvordan de er påvirket og hvordan de kan reise på best mulig måte, oppfordrer kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Lørdag startet Bane Nor arbeid på Østfoldbanen. Arbeidet pågår fram til og med 4. august, noe som betyr innstilte togavganger. Den første uka holdes imidlertid strekningen mellom Oslo S og Ski åpen.

Vedlikeholdsarbeid i Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen ble også satt i gang lørdag. Også dette arbeidet vil pågå til 4. august. I tillegg holdes strekningen Skøyen – Drammen stengt to uker i juli.

Bergensbanen, Sørlandsbanen og Flytoget blir også berørt av sommerarbeidene.

Scholz sier at det i snitt settes inn 500 busser daglig for å frakte togpassasjerer som blir berørt.

– Vi trenger 16 busser for å erstatte ett fullt tog i rushtiden, men vi har nok busser til å takle denne situasjonen, sier Scholz.