120 elever fortsatt på skolen eller i barnehagen i Ringerike