Maria Saxegaard holdt en av de internasjonale appellene på 1. mai-markeringen i Hønefoss i dag. Hun er nyvalgt nestleder i Palestinakomiteen Ringerike, og representerte Palkom og Den palestinsk-norske forening. Siden 1889 har internasjonal arbeiderbevegelse markert 1. mai, etter at den ble vedtatt som internasjonal kampdag. Dette skjedde etter at demonstrerende arbeidere ble drept av politiet i Chicago 1896, som følge av en streik som var påbegynt 1. mai. Dagen markerer fremdeles kampen for frihet og rettferdighet i vårt eget land og ellers i verden – og markerer solidaritet for de som kjemper hardt for sin frihet.

Maria Saxegaard siterte den nylig avdøde Desmund Tutu som inngang, med hans sterke ord: hvis du stiller deg nøytral til urettferdighet, da har du egentlig valgt å gi støtte til undertrykkeren.

Tross sin unge alder har Saxegaard vært solidaritetsaktivist i lang tid, og fortsatte med å si «du er enten for eller mot krig mot sivile, og er enten for eller mot folkeretten». Med sideblikk til dagens nyhetsbilde kommentert hun den gledelige, spontane, solidariske responsen til støtte for Ukraina, og den sterke protesten mot Putin-Russlands invasjon og brutale folkerettsbrudd. Det viste seg at folk fant raskt fram virkemidler som sanksjoner og boikott. Ukraina viser at vi kan når vi vil. «Vi kan handle politisk, med de kortene vi har fått utdelt. Vi innfører sanksjoner og boikott».

Maria Saxegaard påpekte hvordan solidaritetsbevegelsen til støtte for palestinerne i lang tid har jobbet for å bruke tilsvarende reaksjoner i protest mot Israels okkupasjon og folkerettsbrudd i Palestina. Hun henviste til Amnesty Internationals ferske, grundige rapport som nøkternt konkluderer med at Israels politikk er å betrakte som apartheid. Saxegaard uttrykte at vi ennå ikke vet om sanksjonene vil virke som ønskelig, men at viljen til å handle for å rette opp urett er noe som ligger nedlagt i oss. Hun minnet om at tilsvarende midler har blitt etterlyst overfor Israel, i solidaritet med palestinerne som i mange tiår har levd under israelsk okkupasjon. «Det finnes ikke lenger noen gyldige argumenter MOT boikott av okkupasjonsmakter. Derfor krever vi boikott av Israel, på samme måte som vi nå boikotter Russland», sa Maria Saxegaard – før hun avrundet appellen med at «solidaritet er et verb, solidaritet er en handling: ingen er frie før alle er frie».

Det ble i år innført en ny rutine, med to internasjonale appeller: en fra det kurdiske miljøet (Aram Azari), og en fra det palestinsk-solidariske miljøet. Som også med den kurdiske seksjonen i toget; det palestinske innslaget i 1. mai-markeringen var som vanlig sterkt. Fargerike flagg vaiet i vinden på vei over bybrua, og bak flagg og paroler gikk blide og vårinspirerte deltakere – hvorav mange også var i full gang med å planlegge en etterlengtet id-feiring!