Her skal Hønefoss kirke bygges

<p> Et enstemmig menighetsråd og et like enstemmig fellesråd vedtok i dag å gå inn for å bygge nye Hønefoss kirke på branntomta. Med visse forbehold. </p> <p> <b> <a href="http://bed.api.no/api/acpece4/v1/document/1-97-5624632"> HVA SYNS DU OM VEDTAKET? Si din mening her </a></b> </p>

(Foto: Anne Gro Christensen)

DEL

Etter råd fra menighetsmøte er det enighet om at det skal bygges ny kirke under forutsetning av at Slik skal nye Hønefoss være oppfylles på en tilfredsstillende måte. Det henstilles til kommunen at tomten i Hofgaards gate ikke disponeres til andre formål før byggesaken angående ny kirke er endelig avgjort. Tomten i Kirkegaten 10 og eventuelle deler av Hofgaards gate søkes sikret til menighetsformål og kontorarealer.

LES OGSÅ: Beklager vedtaket

Menighetsråds- og fellesrådsleder Harald Kollstrøm stemte også for kirke på branntomta. Han føler ikke at han har måttet krype til korset, etter å ha - Det er kirkerådene som avgjør gjennom hele prosessen med tomtevalget.

- Jeg er mest glad for at vi er enige og samstemte i valget i begge råd og at vi med dette kan komme videre, sier han, selv om jeg fortsatt mener at Hofgaards gate ville gitt oss den beste kirkeløsningen. Men Overveldende flertall for branntomta , og det rådet har vi tatt på alvor.

Også prost Kristin Moen Saxegaard er glad for at saken nå kan komme videre.

- For meg har ikke tomten vært det aller viktigste, men muligheten for å få en funksjonell og god kirke. Den skal ha et godt kirkerom, fleksibilitet i mulighetene for å drive menighetsarbeide og trosopplæring og være en nær, åpen og pulserende kirke, sier hun.

LES OGSÅ: Tviholder på Hofgaards gate

I dag sendte Kollstrøm og co saken videre til saksbehandlingsforberedelse i kommunen før den skal opp i formannskapet 15. juni og i kommunestyret 30. juni.

- Jeg håper politikerne nå tar signalene de har fått, og at det settes av midler til ny kirke på langtidsbudsjettet, sier han.

LES OGSÅ: Overveldende flertall for branntomta

Artikkeltags