Foto: Anne Gro Christensen

Her skal Hønefoss kirke bygges

Et enstemmig menighetsråd og et like enstemmig fellesråd vedtok i dag å gå inn for å bygge nye Hønefoss kirke på branntomta. Med visse forbehold.

HVA SYNS DU OM VEDTAKET? Si din mening her

Anne Gro Christensen E-post
Publisert 31.05.2011 kl. 20:51 Oppdatert 01.06.2011 kl. 11:58

Tips en venn på e-post:


Fellesrådets vedtak

  • Ringerike kirkelige fellesråds vedtak i kirketomt-saken er nesten entydig med menighetsrådets vedtak.
  • Fellesrådet tar vedtaket fra Hønefoss Menighetsråd til etterretning og vil primært arbeide for å bygge kirke på branntomten.
  • Fellesrådet legger til grunn at det enstemmige vedtatte funksjons- og romprogram kan realiseres på branntomten, og anbefaler en kvalifisert utredning for realismen i dette.
  • Inntil denne utredingen foreligger, henstilles det til kommunen om at tomten i Hofgaardsgate ikke avhendes til annet formål.
Kirkeverge Kjetil Gjærde, menighetsråds- og fellesrådsleder Harald Kollstrøm og prost Kristin Moen Saxegård. Foto: Anne Gro Christensen

Etter råd fra menighetsmøte er det enighet om at det skal bygges ny kirke under forutsetning av at funksjons- og romprogrammet oppfylles på en tilfredsstillende måte. Det henstilles til kommunen at tomten i Hofgaards gate ikke disponeres til andre formål før byggesaken angående ny kirke er endelig avgjort. Tomten i Kirkegaten 10 og eventuelle deler av Hofgaards gate søkes sikret til menighetsformål og kontorarealer.

LES OGSÅ: Eiklid Hølen og Jarsve beklager vedtaket om branntomta

Menighetsråds- og fellesrådsleder Harald Kollstrøm stemte også for kirke på branntomta. Han føler ikke at han har måttet krype til korset, etter å ha frontet ny kirke i Hofgaards gate gjennom hele prosessen med tomtevalget.

- Jeg er mest glad for at vi er enige og samstemte i valget i begge råd og at vi med dette kan komme videre, sier han, selv om jeg fortsatt mener at Hofgaards gate ville gitt oss den beste kirkeløsningen. Men menigheten har talt , og det rådet har vi tatt på alvor.

Også prost Kristin Moen Saxegaard er glad for at saken nå kan komme videre.

- For meg har ikke tomten vært det aller viktigste, men muligheten for å få en funksjonell og god kirke. Den skal ha et godt kirkerom, fleksibilitet i mulighetene for å drive menighetsarbeide og trosopplæring og være en nær, åpen og pulserende kirke, sier hun.

LES OGSÅ: Tviholder på Hofgaards gate

I dag sendte Kollstrøm og co saken videre til saksbehandlingsforberedelse i kommunen før den skal opp i formannskapet 15. juni og i kommunestyret 30. juni.

- Jeg håper politikerne nå tar signalene de har fått, og at det settes av midler til ny kirke på langtidsbudsjettet, sier han.

LES OGSÅ: Overveldende flertall for branntomta

Les mer om:  Nyheter 

På forsiden nå