Foto: Anne Gro Christensen

Her skal Hønefoss kirke bygges

Et enstemmig menighetsråd og et like enstemmig fellesråd vedtok i dag å gå inn for å bygge nye Hønefoss kirke på branntomta. Med visse forbehold.

HVA SYNS DU OM VEDTAKET? Si din mening her

Anne Gro Christensen E-post
Publisert 31.05.2011 kl. 20:51 Oppdatert 01.06.2011 kl. 11:58

Tips en venn på e-post:


Fellesrådets vedtak

  • Ringerike kirkelige fellesråds vedtak i kirketomt-saken er nesten entydig med menighetsrådets vedtak.
  • Fellesrådet tar vedtaket fra Hønefoss Menighetsråd til etterretning og vil primært arbeide for å bygge kirke på branntomten.
  • Fellesrådet legger til grunn at det enstemmige vedtatte funksjons- og romprogram kan realiseres på branntomten, og anbefaler en kvalifisert utredning for realismen i dette.
  • Inntil denne utredingen foreligger, henstilles det til kommunen om at tomten i Hofgaardsgate ikke avhendes til annet formål.
Kirkeverge Kjetil Gjærde, menighetsråds- og fellesrådsleder Harald Kollstrøm og prost Kristin Moen Saxegård. Foto: Anne Gro Christensen

Etter råd fra menighetsmøte er det enighet om at det skal bygges ny kirke under forutsetning av at funksjons- og romprogrammet oppfylles på en tilfredsstillende måte. Det henstilles til kommunen at tomten i Hofgaards gate ikke disponeres til andre formål før byggesaken angående ny kirke er endelig avgjort. Tomten i Kirkegaten 10 og eventuelle deler av Hofgaards gate søkes sikret til menighetsformål og kontorarealer.

LES OGSÅ: Eiklid Hølen og Jarsve beklager vedtaket om branntomta

Menighetsråds- og fellesrådsleder Harald Kollstrøm stemte også for kirke på branntomta. Han føler ikke at han har måttet krype til korset, etter å ha frontet ny kirke i Hofgaards gate gjennom hele prosessen med tomtevalget.

- Jeg er mest glad for at vi er enige og samstemte i valget i begge råd og at vi med dette kan komme videre, sier han, selv om jeg fortsatt mener at Hofgaards gate ville gitt oss den beste kirkeløsningen. Men menigheten har talt, og det rådet har vi tatt på alvor.

Også prost Kristin Moen Saxegaard er glad for at saken nå kan komme videre.

- For meg har ikke tomten vært det aller viktigste, men muligheten for å få en funksjonell og god kirke. Den skal ha et godt kirkerom, fleksibilitet i mulighetene for å drive menighetsarbeide og trosopplæring og være en nær, åpen og pulserende kirke, sier hun.

LES OGSÅ: Tviholder på Hofgaards gate

I dag sendte Kollstrøm og co saken videre til saksbehandlingsforberedelse i kommunen før den skal opp i formannskapet 15. juni og i kommunestyret 30. juni.

- Jeg håper politikerne nå tar signalene de har fått, og at det settes av midler til ny kirke på langtidsbudsjettet, sier han.

LES OGSÅ: Overveldende flertall for branntomta

På forsiden nå