Tage Hybertsen: – Kjære kommune, kjøp kulturhuset!

– Tenk hva dette huset kunne blitt hvis det var øremerket kultur. Alene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Tage Hybertsen Krafttak for Kultur

Tage Hybertsen Krafttak for Kultur (Foto: )

DEL

Kultursenterleder Tage Hybertsen har et inderlig ønske. At Ringerike kommune kjøper hele bygget som huser Ringerike Kultursenter. At NAV får tilbud om å leie andre lokaler. At all virksomhet i denne bygningen dreier seg om kultur.

Ringerike kommune er allerede tungt inne i bygget, som huser den kommunale kulturskolen og kommunens IT-avdeling. Det mener Hybertsen også bør veie tungt for å tenke kjøp.

Rigge for vekst

– Det er nå det er viktig å rigge seg for en sterk kulturvekst. Vi har lokalitetene. Vi har rammeverket. Vi kan få til noe fantastisk hvis politikerne vil være med på at det er NÅ kulturtoget går, sier Hybertsen.

I 2017 kan Ringerike kultursenter se tilbake på 10 års drift. Det er en god anledning for også å se framover, med tanke på hvordan virksomheten i huset har utviklet seg i denne perioden, mener Hybertsen.

Satser på framtiden

I februar åpner nysatsingen « Bassgarasjen». Myntet på et noe yngre publikum enn de som besitter seter i scener og saler andre steder i huset i dag.

Mye skjer på kultursenteret. Mer kan skje hvis det investeres mer, sier Tage Hybertsen.

Mye skjer på kultursenteret. Mer kan skje hvis det investeres mer, sier Tage Hybertsen.

– Det er kanskje de som kommer til å gå på konserter på Byscenen og Bysalen om 10 år, tror Hybertsen.

Han er opptatt av å være tilrettelegger. Av å gi rom til et kulturliv og talenter i stadig utvikling.

– Det er viktig for distriktets kulturliv at vi har kulturskolen. At vi har MUA. Hilde Dahlen – og hennes medspilleres Musikalkollektiv. Marte og Guro Helleseters Showskole. Sentrumkirkens Kulturakademi. Og alle lokale krefter som ønsker å vises seg fram i hele kulturspekteret.

Øvingsarenaer

– Det er minst like viktig for dagens barn og unge å ha arenaer å utvikle seg på. Vi har nok fotballbaner. Det er flere voksne som synger i kor og spiller i korps enn som spiller fotball, sier Hybertsen.

De trenger øvingsarenaer. Som skal være rimelige å leie. Med mer plass og hele huset til disposisjon vil de kunne få øvingsrom og studio. Samtidig som plassen på scenene frigis til konserter og teater flere dager.

Viktig innhold

Med et helt hus til disposisjon vil kanskje drømmen om å få Riksteateret tilbake bli en realitet. I dag har ikke lokalene den standard som kreves.

Hybertsen har en drøm. Om nytt inngangsparti fra Brutorget. Ny sceneinnrigg fra lokalene ved gamle Vinmonopolet. Utvidet kulturskole og regionalt skolesamarbeid. Kulturkafé og restaurant. Øvingsrom og studioer. Galleri og Riksteater. Og et yrende kulturliv som strekker seg langt inn i framtiden.

– Dette er et viktig hus. Det vil bli enda viktigere i årene som kommer. Det håper jeg kommunen vil investere i, og ta et skikkelig krafttak for kulturlivet, slik hundrevis av utøvere på scener og i kulissene gjør på Krafttak for kultur hvert eneste år, sier Tage Hybertsen.

Ordføreren mener et kjøp bør vurderes

– Et kjøp forutsetter kommunal evne og vilje, men også fastsetting av en langt mer offensiv kultursatsingenn i dag.

Ordfører Kjell B. Hansen tar til orde for at kommunen bør vurdere et kjøp, hvis tilbudet kommer.

– Det vil gi mulighet for å oppnå et mål om et komplett utgangspunkt for kulturaktivitet og satsing, sier han.

– Et attraktivt kulturhus er et nødvendig utgangspunkt både for lokale utøveres utvikling og for opplevelser på forestillinger, sier ordfører Kjell B. Hansen.

– Et attraktivt kulturhus er et nødvendig utgangspunkt både for lokale utøveres utvikling og for opplevelser på forestillinger, sier ordfører Kjell B. Hansen. (Foto: )

Nytt kulturbygg?

Han er også åpen for at man bør vurdere et nytt kulturbygg i sentrumsområdet, gjerne koblet opp mot dagens kultursenter.

Han har imidlertid noen betenkeligheter.

– Bygget har vært framstilt for salg uten at salget er realisert. Det er en arealmessig stor og massivt bygget bygning og dermed et krevende objekt.

- Huset må også ha potensial og fortsatt passe inn i den store regionale, kommunale og bymessige utviklingen. Men det er ikke urealistisk å tenke tanken. Bygget bør ha potensial til å framstå som et komplett kulturhus, sier Hansen. – Men prisen må være riktig.

– Er du fornøyd med kommunalt fokus på kultur?

– Distriktet trenger en mer aktiv kommune som understøtter satsing på kultur som en grunnpilar i videreutvikling av ringerikssamfunnet. Kulturhus eller kultursenter er et nødvendig og samlende utgangspunkt for aktiviteter og suksess.

Styrke posisjonene

– I et slikt perspektiv bør nok kommunene, gjerne sammen med andre, vurdere mulighetene for enten å styrke sine posisjoner i vårt regionale kultursenter, eller være så offensive at man tør vurdere nytt regionalt kulturhus i sentrumsområdet av Hønefoss. Kanskje i Hoffgårdsgate med tilknytning til Samfunnshuset (nåværende Ringerike kultursenter, journ.anm.). Andre har foreslått kulturhus ved en ny jernbanestasjon, sier Kjell B. Hansen.

– Spørsmålet om muligheter for kultursenter handler også om å se dette i et helhetlig byutviklingsperspektiv, sier han.

– Ser du for deg et samarbeid om en regional kulturskole?

– Det er interessant at Hole har iverksatt et initiativ for å se på samarbeidsformer. De tre kommunene har allerede samarbeid gjennom eierskap i kultursenteret og Ringerike har for få år tilbake gjort framstøt om kulturskole i samarbeid med Hole og Jevnaker. En felles kulturskole i kultursenteret ville være et godt utgangspunkt, sier Hansen.

LES OGSÅ: Full gass i Bassgarasjen

Se til Ringsaker

Han er imponert over Ringsaker kommune, som hver lørdag har kulturarrangementer på torget, uansett vær. Eksempel til etterfølgelse, ifølge Hansen.

LES OGSÅ: Stjerner står i kø for å komme til kultursenteret

Artikkeltags